Angiosperms

Aechmea fasciata
Photo Credit: Jacob Golan
Aechmea fasciata
Aechmea miniata
Photo Credit: Matthew J. Cicanese
Aechmea miniata
Aechmea miniata
Photo Credit: Jenny Gordon
Aechmea miniata
Aechmea miniata
Photo Credit: Jacob Golan
Aechmea miniata
Aechmea pineliana
Photo Credit: Jacob Golan
Aechmea pineliana
Aechmea pineliana
Photo Credit: Jenny Gordon
Aechmea pineliana
Aechmea pineliana
Photo Credit: Jacob Golan
Aechmea pineliana
Aechmea pineliana
Photo Credit: Jenny Gordon
Aechmea pineliana
Aechmea recurvata 'Benrathii'
Photographer: Jenny Gordon
Aechmea recurvata 'Benrathii'
Aechmea recurvata benrathii
Photo Credit: Jenny Gordon
Aechmea recurvata benrathii
Aechmea sp.
Photo Credit: Jenny Gordon
Aechmea sp.
Agave attenuata
Photo Credit: Jacob Golan
Agave attenuata

Pages